Pre informácie volajte:00421 0915 - 425 915

HYCOL,
listové hnojivá
budúcnosti

Pivnica Radošina

Pivnica Radošina s.r.o.

Vinidi

Vinidi, s.r.o.

PD Važec

PD Východná

Šintavan

Šintavan spol. s r. o.

Villa Víno Rača

Villa Vino Rača

Ostrožovič

J. & J. Ostrožovič

Vitajte

Vítame vás na stránke www.bioochrana.sk. Naša distribučná a konzultačná aktivita pozostáva z predaja kolagénových listových hnojív rady HYCOL EKO a HYCOL8 a širokej ponuky biologickej ochrany rastlín pre ekologickú a integrovanú produkciu.

Biologickou ochranou rozumieme systém, ktorý využíva prirodzený antagonizmus škodlivých organizmov, alebo produktov, ktoré obsahujú živé organizmy. Moderné prostriedky biologickej ochrany sú vysoko účinné a dlhodobé, pričom sú maximálne šetrné k ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Majú veľmi nízku alebo takmer žiadnu toxicitu k necieľovým druhom organizmov.

Uvedomujeme si, aké je dôležité podporovať a vytvárať jasnú cestu bezpečným produktom poľnohospodárskej prvovýroby, a preto vám budeme nápomocný pri riešení problémov spojených s chorobami a škodcami v porastoch ekologickej prvovýroby.

Tým, ktorí sa vybrali cestou pestovania rastlín bez chémie resp. s jej úplnou minimalizáciou, ponúkame bezpečné produkty na prírodných bázach, ktoré vám zabezpečia hnojenie a ochranu rastlín bez použitia jedov a silnej chémie.

Ďakujeme vám za návštevu. Na stránke stále pracujeme.